Hovedmål

Det overordnede målet for prosjektet er å gjøre helseregistre mer tilgjengelig for forskning, samtidig som datasikkerheten og personvernet styrkes.

Dette skal gjøres gjennom å etablere en internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og dokumentasjonstjeneste for forskere som benytter norske helseregistre.

Denne skal bidra til:

  • Bedre dokumentasjon
  • Kompetanseheving
  • Bedre datasikkerhet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.