HRR Reports

2017-2019
Rapport 1: Kvalitetsdokument Dødsårsaksregisteret
Rapport 2: KPR Dataforvaltning KPR-analyser
Rapport 3: Logging and tracing in health registries
Rapport 4: Kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre
Rapport 5: Verifisering NPR mikrokefali
Rapport 6: Abortregisteret vs NPR
Rapport 7: Validering av opplysninger i MFR og NPR
Rapport 8: Kvinnens bruk av reseptbelagte legemidler ved fødsel, MFR og NorPD
Database for kartlegging av variabler i helseregistre
Web-rapport med informasjon om Norsk pasientregister
Opplysninger om reduksjonsdefekter i ekstremitet registrert i MFR