Lansering: Metadatabase for helseregistre

14.06.2017

15. juni lanseres en metadatabase for sentrale helseregistre i Norge. Lanseringen markerer starten på en enklere hverdag for mange forskere.

– Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å gjøre helsedataene i registrene mer tilgjengelig for forskerne, forklarer Gun Peggy Knudsen, prosjektleder for prosjektet Helseregistre for forskning.

I dag ligger informasjon fra helseregistre spredt på ulike nettsteder. I flere av dem ligger heller ikke informasjon om innholdet i dem åpent tilgjengelig – noe som gjør det vanskeligere for forskere å planlegge forskningsprosjekter. Å lete etter informasjon om hva helseregistrene kan tilby av forskningsdata spiser av den tiden man heller kunne brukt på forskning.

Det gir også en unødvendig stor belastning på saksbehandlerne i registrene, som må svare på spørsmål fra forskere om innholdet i registrene de administrerer.

– I noen registre er det veldig vanskelig å finne informasjon om hva slags data man kan finne i registrene. Det har blant annet ført til at saksbehandlere må bruke mye tid på å svare forskere på dette, sier Knudsen.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet hadde oppstart i oktober i 2014, og har vært et samarbeid mellom flere aktører som Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Tromsø og Helsedirektoratet. Det er Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved UiB som er eier av prosjektet som er finansiert med midler fra Forskningsrådet .

I første omgang er det variabler fra to sentrale helseregistre som vil være tilgjengelig på metadatabasen: Dødsårsaksregisteret og somatikkdelen av Norsk Pasientregister.

Andre deler av Norsk pasientregister, med variabler fra blant annet psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, samt flere sentrale helseregistre, som hjerte- og karregisteret, reseptregisteret og medisinsk fødselsregister og abortregisteret vil bli inkludert i løpet av andre halvdel av 2017.

Utfordrende for ferske forskere

Mangeårig registerforsker og fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet, Siri Håberg, mener denne metadatabasen vil bli til god hjelp for forskere, da spesielt helt ferske forskere:

– Som ny forsker er det ofte veldig vanskelig å vite hva mange helseregistre inneholder av data. Det gjør det mer utfordrende å planlegge forskningsprosjekter, forteller fagdirektøren og sier at ferske forskere ofte må ha veiledning og hjelp av mer erfarne forskere som kjenner registrene godt gjennom eget arbeid. – Denne metadatabasen vil absolutt hjelpe på, sier Håberg.

Metadatabasen lanseres 15. juni på nettadressen: http://hrr.uit.no/hrr/

 

Kontaktpersoner
Gun Peggy Knudsen
Prosjektleder for Helseregistre for forskning

For tekniske spørsmål, kontakt
Hans Henry Jacobsen

Felles epostadresse for Helseregistre for forskning: hrr@uib.no